10.20.2019

11.20.2019

12.20.2019

01.20.2020

A performance by Siri Tvorup Pedersen

Becoming Signifiant. Or Signifié?

Becoming Signifiant. Or Signifié? Arbejder med sproglige strukturer og akkumulation af refleksionsbilleder. Først er fødslen af subjektet. Herfra har forgreningen af betydningskæder sit udgangspunkt.

Becoming Signifiant. Or Signifié? Works with linguistic structures and accumulation of images of reflection. First is the birth of the subject. The starting point of ramifying semiotic chains.

Becoming Signifiant. Or Signifié? Travaille des structures linguistiques et l'accumulation des images de réflexion. D'abord, la naissance du sujet. De là, la ramification des chaînes sémiotiques

  • © 2020 Siri Tvorup Pedersen
  • Contact: Siri.Pedersen@ymail.com

  • Camera: Nicola Helin
  • Cut and Sound: Siri Tvorup
  • Photography: Hans-Jørgen Hersoug
  • webpage: Simon Juhl